Видео Презентација

Следниве видеа направени од производители на разни брендови, дентални клиники и експерти по дентална импланти ви го покажуваат самиот протокол и процедурите на поставување забни импланти. Некои од видеата покажуваат сцени кои за некои гледачи може да бидат вознемирувачки, па не се препорачливи за помлади од 18 год.